ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
kanuay-backup-alltext.zip2,154.42 kB | 12/09/2021 | 05:42
[b] my-amount-QZAKF4.bak0.02 kB | 12/09/2021 | 05:42
[b] my-counter2-QZAKF4.bak0.02 kB | 12/09/2021 | 05:42
[b] my-counter1-QXRPMS.bak0.18 kB | 13/08/2021 | 14:47
[b] my-counter1-QZAKF4.bak0.41 kB | 12/09/2021 | 05:42
[b] my-amount-QXRPMS.bak0.02 kB | 13/08/2021 | 14:47
[b] my-counter2-QXRPMS.bak0.01 kB | 13/08/2021 | 14:47
: รหัส