0338
18/8/46 .. เจ๊ชุดดำ ภาคหนึ่ง
แสดงทั้งหมด

19/8/46 .. สมใจกับสมควรตอบ: 1, อ่าน: 1327

สมใจกับสมควรเป็นเพื่อนกัน
สมใจกับสมควรทำอะไรพร้อมกัน

สมใจเห็น
แต่สมควรมอง

สมใจได้ยิน
แต่สมควรฟัง

สมใจได้กลิ่น
แต่สมควรดม

สมใจได้รส
แต่สมควรชิม

สมใจเปล่งเสียง
แต่สมควรพูด

สมใจพลิกดู
แต่สมควรอ่าน

สมใจนึก
แต่สมควรคิด

สมใจตำหนิ
แต่สมควรวิจารณ์

สมใจเยินยอ
แต่สมควรชื่นชม

สมใจรู้
แต่สมควรเข้าใจ

คุณเป็นแบบไหนครับ
คุณเป็นแบบที่สมควรเป็นหรือเปล่า..
นวย 18/08/2003 20:36 
สม รังสี
เอิกๆ.
คุณปู๊ด 18/08/2003 22:58  [ 1 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ