0091
4/4/45 .. ฝึกงานวันที่สี่ (โดดงาน)
แสดงทั้งหมด

5/4/45 .. ฝึกงานวันที่ห้า (รนหาที่)ตอบ: 0, อ่าน: 961

รู้จักคำว่าหาเรื่องใส่ตัวมั้ยครับ
จะยกตัวอย่างให้ฟัง

ผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้จัก
กำลังเบื่องานที่ทำอยู่
รู้สึกตนเองไร้ค่า และไม่มีใครเหลียวแล
เดินทางก็ยากลำบาก
เวลาเหลือน้อย
อะไรก็ไม่ดีไปหมด
เขาไม่ถูกกับสภาพที่เป็นอยู่
เขาฝันถึงอนาคตที่สดใสกว่านี้
เขาดิ้นรนเพื่อไปตายเอาดาบหน้า


เขาขอร้องฝ่ายบุคคลให้ย้ายเขา
ไปยังสาขาอื่นของบริษัท ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
บัดนี้ ฝ่ายบุคคลย้ายเขาไปอีกสาขาหนึ่งแล้ว
ต้องไปทำงานในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ใกล้บ้านมาก.. ใช่..
แต่งานหนักกว่าเดิม
ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่หมด
ทั้งเรื่องงาน และเรื่องบุคคลแวดล้อม


เป็นเวลาเดียวกับที่เขา
คุ้นเคย คน และ งาน ที่เก่าเกือบทั้งหมดแล้ว
เห็นถึงน้ำใจ เห็นถึงอะไรหลายอย่างแล้ว
และช่วงเวลาที่เขาล่ำลาทุกๆ คนในที่ทำงานเดิม
มันมีความเสียใจปนอยู่ อย่างไม่เคยคาดคิด
สุดท้าย เขาก็มานั่งคิดว่า ตูมันรนหาที่เองแหละ
เขาพูดได้เท่านี้.
นวย 06/04/2002 09:22 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ