0090
3/4/45 .. ฝึกงานวันที่สาม (ทีเอ-ออเ…
แสดงทั้งหมด

4/4/45 .. ฝึกงานวันที่สี่ (โดดงาน)ตอบ: 0, อ่าน: 1036

ตื่นสาย
ขี้เกียจลุกขี้น
นอนนิ่งๆ
ดูนาฬิกา
จน 8 โมงเช้า
ขี้เกียจไปทำงาน
โทรศัพท์
ขอโดดงาน
พี่เลี้ยงไม่ว่าอะไร
สบายใจ


.. อยู่บ้าน
ทำประโยชน์
ช่วยคนแถวนี้แก้โมเด็ม
แม้จะทำไม่สำเร็จ
ช่วยน้องๆ ม.6
เลือกอันดับให้เหมาะสม
แม้ช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่
.. แต่ถ้าไปทำงาน
ไร้ประโยชน์
เป็นโหมดอินวิซิเบิ้ล
ก็อยู่บ้านดีกว่า.
นวย 06/04/2002 09:13 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ