0086
30/3/45 .. ว่าด้วยเรื่องทำไมไม่มีแฟ…
แสดงทั้งหมด

31/3/45 .. ว่าด้วยรูปตอบ: 1, อ่าน: 1181

รูปวันก่อนครับ
ไปส่งเพื่อนต้นที่สนามบิน


view full size (600 x 439 px)

นวย 31/03/2002 22:47 
วันนี้ 1 เมษา April Fool's Day ... วันเกิดต้น
ขอให้มีความสุขมากๆ เน้อ..
ปรับตัวกับสังคมใหม่ให้ได้เร็วๆ นะ
นวย 01/04/2002 22:21  [ 1 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ