0080
24/3/45 .. ว่าด้วยเรื่องเช็งเม้ง
แสดงทั้งหมด

25/3/45 .. ว่าด้วยเรื่องที่ขัดแย้งตอบ: 0, อ่าน: 694

หน้าร้อน - ใจร้อน
ตัวเปียกชุ่ม - กระเป๋าตังค์แห้ง

เร่งรีบแก้ไข - หนทางตัน
สมองแล่น - ร่างกายขี้เกียจ

ตำราฝรั่ง - ฉบับถ่ายเอกสาร
เทคโนโลยี - ของเลียนแบบ

ความทรงจำ - บทเรียน
ให้ใจ - ได้ใจ

แผลในใจ - แผลในปาก
ท้องร้อง - กินไม่ลง

ง่วงนอนมาก - ต่อเน็ตเขียนบันทึก
เรื่องราวมากมาย - เขียน 20 กว่าคำ.
นวย 28/03/2002 14:14 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ