0059
3/3/45 .. ว่าด้วยเรื่องคล้ายปัจฉิมน…
แสดงทั้งหมด

4/3/45 .. ว่าด้วยเรื่องหมดปีตอบ: 0, อ่าน: 656

พรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายแล้วครับ
... จบ ปี 3 ... แล้ว ...

หนึ่งปีเต็มที่ผ่านมา
ได้ ความรู้ มาหน่อยเดียว
แต่ได้ มิตรภาพ มาท่วมท้น

เป็นอีกปีที่มีความสุข
เป็นปีที่ชีวิตเปลี่ยนไปมาก
แบบนี้ต้องบันทึก...
นวย 04/03/2002 22:17 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ