0044
6/2/45 .. สวัสดีนักเรียน 2
แสดงทั้งหมด

7/2/45 .. สวัสดีไม่มีเรื่องตอบ: 1, อ่าน: 687

วันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าอ่ะ..

--------------------------------------------------------------

เพลงประจำวันนี้ : สองคนในร่างเดียว / นูโว--------------------------------------------------------------
นวย 07/02/2002 17:53 
ขอบคุณพี่เต้ สำหรับคำพูดดีดีที่เอามาแบ่งปัน...


" ... การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นคนโง่
To laugh is to risk appearing a fool

การร้องไห้ คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นคนที่อ่อนไหว
To weep is to risk appearing sentimental

การเข้าไปหาผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
To reach out for another is to risk involvement

การแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ คือ การเสี่ยงที่จะได้รับคำปฏิเสธ
To expose feeling is to risk rejection

การตั้งเป้าหมายต่อหน้าผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะถูกหัวเราะเยาะ
To place your dreams before the crowd is to risk ridicule

การรักใครสักคน คือ การเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความรักตอบแทน
To love is to risk not being loved in return

การก้าวเดินไปข้างหน้าที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ คือ การเสี่ยงต่อความผิดพลาด
To go forward in the face of overwhelming odds is to risk failure

แต่เราก็ควรที่จะเสี่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านี้
เนื่องจากอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต คือการที่ไม่ยอมเสี่ยงสิ่งใดเลย
But risks must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing

บุคคลที่ไม่เสี่ยงสิ่งใดเลย
จะไม่ได้ทำสิ่งใดเลย, จะไม่มีสิ่งใดเลย และ จะไม่ได้เป็นอะไรเลย
The person who risks nothing does nothing,
has nothing, is nothing

เขาอาจจะหลีกหนีจากความทุกข์ยากและความเศร้าโศกได้
หากแต่ว่าเขาจะไม่ได้เรียนรู้, ไม่ได้รู้สึก, ไม่ได้เปลี่ยนแปลง, ไม่ได้เติบโต
และไม่ได้รู้จักความรักเลย
He may avoid suffering and sorrow, but he cannot learn, feel, change,
grow or love


เขาจะถูกล่ามโซ่ไว้ เขาจะกลายเป็นทาสให้กับสิ่งที่เขากังวลไม่กล้าเสี่ยงนั้น
Chained by his certitudes, he is a slave

จะมีเพียงแต่บุคคลที่กล้าเสี่ยงเท่านั้น ที่จะมีอิสระทำสิ่งต่างๆได้
Only a person who takes risks is free .. "

นวย 09/02/2002 11:36  [ 1 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ