0011
23/12/44 .. สวัสดีตำรา
แสดงทั้งหมด

24/12/44 .. สวัสดีวันสอบตอบ: 0, อ่าน: 878

อ่านหนังสือสอบเมื่อวาน
เพื่อจะสอบในวันนี้

อ่านหนังสือสอบเย็นนี้
เพื่อจะสอบพรุ่งนี้

อ่านหนังสือเย็นพรุ่งนี้
เพื่อจะสอบมะรืนนี้

อ่านหนังสือสอบเย็นมะรืนนี้
ก็เพื่อจะสอบวันถัดไป

เย็นวันถัดไป จะอ่านหนังสือเพื่ออะไร..
ถ้าอีกวันไม่มีสอบ

เวลา 4 ชั่วโมงในวันนี้
มันดูมีค่าเหลือเกิน
อ่านหนังสือได้มากมาย
แต่เวลา 4 ชั่วโมง ของเมื่อสัปดาห์ก่อน
ใช้หมดไปกับการเดินเล่นเรื่อยเปื่อย
ไม่รู้ตัว

อยากให้ช่วงนี้มีวันละ 48 ชั่วโมง
คงอ่านหนังสือจบทัน..

นวย 08/01/2002 20:46 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ