ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
kanuay-backup-alltext.zip2,154.73 kB | 22/10/2021 | 22:44
[b] my-counter1-R0PLIB.bak0.45 kB | 09/10/2021 | 19:03
[b] my-amount-R0PLIB.bak0.02 kB | 09/10/2021 | 19:03
[b] my-counter2-R0PLIB.bak0.02 kB | 09/10/2021 | 19:03
: รหัส