ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
kanuay-backup-alltext.zip2,157.26 kB | 24/09/2023 | 20:26
[b] my-amount-S0FXU3.bak0.02 kB | 04/09/2023 | 10:03
[b] my-counter1-S0FXU3.bak0.08 kB | 04/09/2023 | 10:03
[b] my-counter2-S0FXU3.bak0.02 kB | 04/09/2023 | 10:03
: รหัส