0472
13/6/50 .. นวย ซีเลคชั่น : ป้าง
แสดงทั้งหมด

29/6/50 .. โคลงสี่หยาบคายไฟมันดับตอบ: 1, อ่าน: 1260

เขียน เตรียมลงใส่เว็บ      ไดรี่
ตอน ไม่รู้ทำไรดี              เบื่อว้อย
ไฟ จู่จู่จรลี                      พลันมืด หยุดคอย
ดับ ลงหมดเกือบร้อย        ทั้งซอย สุดซวย

เมื่อ มีไฟอยู่พร้อม           เจือกเพลิน
ไร จะต้องคิดเกิน            เผื่อด้วย
จะ ยืนนั่งนอนเดิน           ก็ผัด งานผัน
มา ไฟดับซะงั้น               ครึ่งวัน อย่างเซ็ง

ป.ล. นี่ไม่ใช่โคลงสี่สุภาพที่ดี ไม่ควรนำไปศึกษา เพราะมั่วฉันทลักษณ์ตามใจคนเขียน
นวย 29/06/2007 14:19 

ชายสี่ ไม่ค่อยสุภาพ :P 05/07/2007 12:37  [ 1 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ