0450
Discography เพลงไทย (เบเกอรี่ / ค่า…
แสดงทั้งหมด

ลำดับเพลงพระราชนิพนธ์ตอบ: 9, อ่าน: 21895

ข้อมูลจากหนังสือประมวลเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
(จัดทำโดยโรงเรียนจิตรลดา ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี, 9 มิถุนายน 2539)

ในวงเล็บคือปี พ.ศ. ที่ทรงประพันธ์ทำนอง หรือออกบรรเลงครั้งแรก
(หรือปี พ.ศ. ที่ผู้ประพันธ์คำร้อง ได้ประพันธ์คำร้องเพิ่มเติมอีกแบบ)
ซึ่งคำร้องสองภาษา อาจได้รับการประพันธ์ขึ้นคนละปี พ.ศ. ก็ได้

ลำดับที่ ๑ / แสงเทียน (เมษายน 2489) / Candlelight Blues (2496)
ลำดับที่ ๒ / ยามเย็น (เมษายน 2489) / Love at Sundown (2489)
ลำดับที่ ๓ / สายฝน (พฤษภาคม 2489) / Falling Rain (2489)
ลำดับที่ ๔ / ใกล้รุ่ง (พฤษภาคม 2489) / Near Dawn (2489)
ลำดับที่ ๕ / H.M. Blues (2489) / ชะตาชีวิต (2489)
ลำดับที่ ๖ / Never Mind The Hungry Men's Blues (2489) / ดวงใจกับความรัก (2489)
ลำดับที่ ๗ / อาทิตย์อับแสง (2491) / Blue Day (2491)
ลำดับที่ ๘ / เทวาพาคู่ฝัน (2491) / Dream of Love Dream of You (2491)
ลำดับที่ ๙ / มหาจุฬาลงกรณ์ (2492) - เพลงประจำสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ ๑๐ / คำหวาน (2493) / Sweet Words (2493)
ลำดับที่ ๑๑ / แก้วตาขวัญใจ (2493) / Lovelight in My Heart (2493)
ลำดับที่ ๑๒ / เมื่อโสมส่อง (2494) / I Never Dream (2494)
ลำดับที่ ๑๓ / ยิ้มสู้ (2495) / Smiles (2495)
ลำดับที่ ๑๔ / พรปีใหม่ (2495)
ลำดับที่ ๑๕ / Love Over Again (2495) / รักคืนเรือน (2495)
ลำดับที่ ๑๖ / มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March) (2495)
ลำดับที่ ๑๗ / ยามค่ำ (2496) / Twilight (2496)
ลำดับที่ ๑๘ / มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March) (2496)
ลำดับที่ ๑๙ / ลมหนาว (2497) / Love in Spring (2497)
ลำดับที่ ๒๐ / ศุกร์สัญลักษณ์ (2497) / Friday Night Rag (2497)
ลำดับที่ ๒๑ / Oh I Say (2498)
ลำดับที่ ๒๒ / Can't You Ever See (2498)
ลำดับที่ ๒๓ / Lay Kram Goes Dixie (2498)
ลำดับที่ ๒๔ / ค่ำแล้ว (2498) / Lullaby (2498)
ลำดับที่ ๒๕ / สายลม (2500) / I Think of You (2500)
ลำดับที่ ๒๖ / ไกลกังวล (2500) / When (2506) / เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (2514)
ลำดับที่ ๒๗ / แสงเดือน (2501) / Magic Beams (2501)
ลำดับที่ ๒๘ / Somewhere Somehow (2502) / ฝัน (2502) / เพลินภูพิงค์ (2509)
ลำดับที่ ๒๙ / มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March) (2502)
ลำดับที่ ๓๐-๓๒ / Kinari Suite (Nature Waltz + The Hunter + Kinari Waltz) (มโนห์รา) (2502)
ลำดับที่ ๓๓ / Kinari Suite (A Love Story) (2502) / ภิรมย์รัก (2502)
ลำดับที่ ๓๔ / Alexandra (2502) / แผ่นดินของเรา (2516)
ลำดับที่ ๓๕ / พระมหามงคล (2502) - เพลงประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
ลำดับที่ ๓๖ / ยูงทอง (2506) - เพลงประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ลำดับที่ ๓๗ / Still on My Mind (2508) / ในดวงใจนิรันดร์ (2508)
* ลำดับที่ ๓๘ / Old Fashioned Melody (2508) / เพลงเตือนใจ (2510)
* ลำดับที่ ๓๙ / No Moon (2508) / ไร้จันทร์ (2508) / ไร้เดือน (2512)
* ลำดับที่ ๔๐ / Dream Island (2508) / เกาะในฝัน (2508)
* ลำดับที่ ๔๑ / Echo (2509) / แว่ว (2509)
ลำดับที่ ๔๒ / เกษตรศาสตร์ (2509) - เพลงประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ๔๓ / ความฝันอันสูงสุด (2514)
ลำดับที่ ๔๔ / เราสู้ (2516)
ลำดับที่ ๔๕ / เรา-เหล่าราบ 21 (We-Infantry Regiment 21) (2519)
ลำดับที่ ๔๖ / รัก (2537)
ลำดับที่ ๔๗ / เมนูไข่ (2538)


* หมายเหตุ * บทเพลงในลำดับที่ ๓๗ ถึง ๔๑ เป็น 5 เพลงในจำนวนทั้งหมด
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์คำร้อง (ภาษาอังกฤษ) ด้วยพระองค์เอง

ส่วนบทเพลงอื่นๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้ใหญ่หลายท่านประพันธ์คำร้อง
(หรือเป็นคำร้องที่ประพันธ์ไว้ก่อนแล้วจึงขอพระราชทานพระราชนิพนธ์ทำนอง)

อาทิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
(แสงเทียน, ยามเย็น, สายฝน, ดวงใจกับความรัก, อาทิตย์อับแสง, เทวาพาคู่ฝัน, คำหวาน,
แก้วตาขวัญใจ, ยิ้มสู้, พรปีใหม่, รักคืนเรือน, ยามค่ำ, สายลม, แสงเดือน, ฯลฯ)

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
(ใกล้รุ่ง, ชะตาชีวิต, ในดวงใจนิรันดร์, แว่ว, เกษตรศาสตร์, ฯลฯ)

ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
(มหาจุฬาลงกรณ์, เมื่อโสมส่อง, ลมหนาว, ค่ำแล้ว)

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บางเพลงประพันธ์ร่วมกับ ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์)
(เพลินภูพิงค์, เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย, แผ่นดินของเรา,
เพลงเตือนใจ, ไร้เดือน, เกาะในฝัน, ความฝันอันสูงสุด)

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (ศุกร์สัญลักษณ์, Oh I Say)

(และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่าน)
นวย 31/10/2006 10:18 
ตอนนี้ 10 ปีผ่านมาจากอัลบั้มชุดที่กล่าวไปข้างบน
ก็มีอัลบั้มเพลงพระราชนิพนธ์ออกมาแบบรวมศิลปินหลายค่าย
เป็นชุดที่สอง.. งานนี้เจ้าของความคิดคือพี่ปุ้ม พงษ์พรหม
(แห่ง Butterfly Records และมีเอี่ยวๆ กับ Craftsman Records ของพี่โอม ชาตรี)

จึงมีข้อมูลและเกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงต่างๆ
ที่เว็บนี้ครับ.. http://www.hmblues.net
เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพุธเอง.. ส่วนอัลบั้มวางแผงวันที่ 20 กว่าๆ นะครับ..
(มี 2 เซต.. แบบบรรเลงครบถ้วน 48 เพลง ใน 4 แผ่น ราคา 300 กว่าบาท
และแบบนักร้องสตริงหลายค่ายมาร่วมร้อง 26 เพลง ใน 2 แผ่น ราคา 200 กว่าบาท
งานนี้น่าสนใจจริงๆ นะ เพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้รับฟัง
บทเพลงเหล่านี้ในหลากหลายแนวเพลงอย่างแท้จริง!)
นวย 17/11/2006 09:56  [ 1 ] 
เพิ่มเติมอีกนิดหน่อย.. ตั้งแต่จำความได้
มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้นักร้องหลายๆ คนมาร้องอยู่ดังนี้ครับ

(1) ค่ายคีตา มี 1 แผ่น.. 9 เพลง (ควรเรียกว่า 1 ม้วนมากกว่า)
ตั้งแต่ยุคที่เฉลียงยังไม่เลิกนู่นแน่ะ จำได้ว่าพี่เจี๊ยบร้องชะตาชีวิต..

(2) ค่ายเมโทร ถ้าจำไม่ผิดมี 4 แผ่น (สนนราคาไม่ถึง 500 บาท)
ปัจจุบันยังขายอยู่ตามแผงเทปและร้านหนังสือทั่วไป
(แต่เปลี่ยนแพคเกจเป็นสีเหลืองอ๋อยมาเลย หายคลาสสิคไปเยอะ)
ขับร้องโดยสุเทพ วงศ์กำแหง / สวลี ผกาพันธุ์.. ฯลฯ ประมาณนี้

(3) โรงเรียนจิตรลดา ชื่อชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" มี 4 แผ่น..
เป็นคนไทยหลายค่ายร่วมใจกัน 2 แผ่น 36 เพลง
(อาทิ แกรมมี่=เบิร์ด สุรสีห์ ศรัณย่า ปั่น นันทิดา วิยะดา ผุสชา มาริสา มณีนุช ฯลฯ
-- ดนตรีโดย วิชัย อึ้งอัมพร
อาร์เอส=แหม่มพัชริดา ทัช -- ดนตรีโดยธนิต เชิญพิพัฒนสกุล
อื่นๆ=พี่เกี๊ยง สมา กุ้งกิตติคุณ ปุ้มอรวรรณ ชรัส ระวิวรรณ นนทิยา ฯลฯ
-- ดนตรีโดยปราจีน ทรงเผ่า
และเพลงประสานเสียง ซึ่งทำดนตรีโดย อ.ดนู ฮันตระกูล)

บวกกับเพลงจากฝรั่งแจ๊สเก่งๆ อีก 2 แผ่น ร้องเป็นภาษาอังกฤษบ้าง บรรเลงบ้าง
พร้อมเพลงมาร์ชโดยวงดุริยางค์ ร.ร.วัดสุทธิฯ ซึ่งเล่นดีมากๆ อีก 4 เพลง..
(ปัจจุบันยังมีขายอยู่ในศูนย์หนังสือจุฬาฯ แต่ว่าราคาถือว่าแพงนะ ประมาณพันห้า)

(4) ค่ายอาร์เอส ขนนักร้องมาหมดค่าย.. 2 แผ่น ทั้งรุ่นใหญ่และวัยรุ่นทั้งหลาย
อาทิ ฟอร์ด ธรรพ์ณธร แหม่มพัชริดา เรื่อยไปจนถึงโดม แนนซี่ นู่นเลย..
(หลายเพลงเอาแบคกิ้งแทร็คมาจากชุดของ ร.ร.จิตรลดา แต่เปลี่ยนนักร้อง)
ชุดนี้คงหาซื้อทั่วไปไม่ได้แล้วมั้ง เพราะซีดีค่ายใหญ่ๆ มักจะวางไวเก็บไว..

ก็จะเห็นว่าค่ายแกรมมี่ยังไม่เคยทำแฮะ..
งานของค่าย Butterfly ที่จะออกคราวนี้ เหมือนจะเป็นแกรมมี่กลายๆ
เพราะศิษย์เก่าแกรมมี่เยอะ.. เช่น นูโว อำพล มิสเตอร์ทีม ปีเตอร์ จั๊ก ฯลฯ
นวย 17/11/2006 10:11  [ 2 ] 
ขอแก้ไขหน่อยครับ.. จากเดิม ข้อมูลในปี 2539 ซึ่งมีอยู่ว่า

ลำดับที่ ๔๖ / รัก (2537)
ลำดับที่ ๔๗ / เมนูไข่ (2538)

ตอนนี้ข้อมูลในปี 2549 (จากปกอัลบั้ม H.M.Blues Heritage) แก้ไขเป็น

ลำดับที่ ๔๖ / Blues for Uthit (บลูส์ฟอร์อุทิตต์) (2522)
ลำดับที่ ๔๗ / รัก (2537)
ลำดับที่ ๔๘ / เมนูไข่ (2538)

ดังนั้นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 48 เพลงครับ :]
นวย 04/12/2006 12:24  [ 3 ] 
ดีมากเลยเว็บนี้
ลภัสลดา 02/01/2011 16:57  [ 4 ] 
ข้อมูลล่าสุดจากแฟนเพจพี่ดี้ "นิติพงษ์ ห่อนาค" (24 ธันวาคม 2559)
มีการสลับลำดับเพลงในช่วงต้นๆ และข้อมูล พ.ศ. ต่างจากในกระทู้นี้หลายเพลง

ที่น่าสนใจคือนับ "ราชวัลลภ" แยกเป็นอีกเพลง (แทรกอยู่ในลำดับที่ 7)
ถือว่าไม่เหมือน "มาร์ชราชวัลลภ" (ลำดับที่ 18 เดิม หรือร่นไปเป็น 19)
ทำให้มีรายชื่อทั้งหมด 49 เพลง

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้
ลำดับที่ ๕ / ชะตาชีวิต (2490)
ลำดับที่ ๖ / ดวงใจกับความรัก (2490)
ลำดับที่ ๗ / ราชวัลลภ (2491)
ลำดับที่ ๘ / อาทิตย์อับแสง (2492)
ลำดับที่ ๙ / เทวาพาคู่ฝัน (2492)
ลำดับที่ ๑๐ / คำหวาน (2492)
ลำดับที่ ๑๑ / มหาจุฬาลงกรณ์ (2492)
ลำดับที่ ๑๒ / แก้วตาขวัญใจ (2492)
ลำดับที่ ๑๓ / พรปีใหม่ (2495)
ลำดับที่ ๑๔ / รักคืนเรือน (2495)
ลำดับที่ ๑๕ / ยามค่ำ (2495)
ลำดับที่ ๑๖ / ยิ้มสู้ (2495)
ลำดับที่ ๑๗ / มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (2495)
ลำดับที่ ๑๗ / มาร์ชราชวัลลภ (2495)
ลำดับที่ ๑๙ / เมื่อโสมส่อง (2497)
ลำดับที่ ๒๐ / ลมหนาว (2497)

ต่อจากนี้เป็นการร่นลำดับอย่างเดียว จนถึง

ลำดับที่ ๓๑ / Kinari Suite I (ภิรมย์รัก) (2502)
ลำดับที่ ๓๒-๓๔ / Kinari Suite II-III-IV (2502)

ลำดับที่ ๓๗ / ธรรมศาสตร์ (2505)

ลำดับที่ ๔๒ / แว่ว (2508)

และ ลำดับที่ ๔๕ / เราสู้ (2519)*

*สอดคล้องกับบทความในหนังสือ "ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง" (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)
ที่บอกว่า "เราสู้" น่าจะถือกำเนิดเมื่อปี 2519 โดยมีเค้าโครงจากพระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2518
นวย 13/07/2017 03:03  [ 5 ] 
ดีใจ!! The Standard มาก๊อปข้อมูลไปใช้ด้วยคร้าบ 555
เรื่องเครดิตการเรียบเรียงไม่ว่ากัน ใจดี แต่น่าจะแก้ไขแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น
เพราะการก๊อปไปแต่หัวกระทู้ เกรงว่าคนอ่านจะเข้าใจผิดว่าลิสต์ที่แก้ไขแล้วนี้
นำมาจากหนังสือ ธ สถิตฯ เพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่ใช่แล้วครับผม

https://thestandard.co/kingrama9-musical-compositions-and-jazz-1
(อยู่ในกรอบสีเทาๆ ที่บอกว่า FYI นะครับ)
นวย 17/07/2018 14:12  [ 6 ] 
ไหนๆ ก็มาแล้ว ถือโอกาสแปะอีกข้อมูลที่ยังไม่ได้นำมาโพสเลยครับ

ช่วงที่มีการนำมโนราห์บัลเลต์มาแสดงในงานออกพระเมรุ เมื่อปีที่แล้ว (2560)
มีรายงานข่าวเกี่ยวกับประวัติการแสดงชุดนี้อย่างกว้างขวาง

1. ข้อมูลจากแฟนเพจ/เว็บไซต์ Chocolad.co ที่จ่ายตังค์บูสโพสให้ผมเห็นพอดี
ในเว็บระบุว่าเป็นข้อมูลจากสารคดี ในดวงใจนิรันดร์ จัดทำโดยธนาคารกสิกรไทย

เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงชุด มโนห์ราบัลเลต์
ใช้ชื่อชุดว่า Kinari Suite มีทั้งหมด 5 เพลง

Nature Waltz (เริงวนารมย์)
The Hunter (พรานไพร)
Kinari Waltz (กินรี)
A Love Story (ภิรมย์รัก)
Blue Day (อาทิตย์อับแสง)

เป็นครั้งแรกที่ผมทราบชื่อไทยของเพลงบรรเลงในชุดสวีทครับ
แต่โดยส่วนตัวเข้าใจว่า Blue Day ไม่นับรวมในชุดนะครับ

2. ข้อมูลเดิมที่ผมมีคือ ทรงพระราชนิพนธ์ Kinari Suite (4 เพลง) ในปี 2502
แต่ข่าวใหม่ที่รวบรวมจากหลายสำนัก ระบุว่าทรงพระราชนิพนธ์เพลงในปี 2504
โดยจัดแสดงรอบแรกเมื่อปี 2505 และอีกครั้งในปี 2535

นี่เป็นอีกข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ และแก้ไขลิสต์ครับ
นวย 17/07/2018 15:03  [ 7 ] 
ไม่เกี่ยวกับกระทู้ - อีกแล้ว

แต่แค่ดีใจที่ได้กลับมาเมนต์อะไรในนี้อีกครั้งค่ะ
มันมีฟีล #กลับมายืนที่เดิม อยู่อะ 555


ป.ล. แต่ที่จำไม่ได้คือ แกไม่มีรหัสส่วนตัวเว้ย Shauฯ ...แกจงใส่ 1111 ซะดีๆ 555

Shauฯ 17/07/2018 19:46  [ 8 ] 
พี่นวยก็จำรหัสตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ลองอยู่หลายรอบคนับ 555
ถ้าไม่นับคอมเม้นต์ที่ 5 ที่เอาข้อมูลจากพี่ดี้มาแปะเมื่อปีที่แล้ว ก็เว้นยาว 6 ปีแน่ะ

ว่าแต่ว่า tag ชื่อยังไงนะเว็บนี้ อ้อ! ทำไม่ได้! ไม่มี notification
นวย 17/07/2018 20:10  [ 9 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ