0282
9/4/46 .. รูปบรรยากาศในจุฬาฯ [๗]
แสดงทั้งหมด

10/4/46 .. ผมเดินผ่านตอบ: 0, อ่าน: 1351

วันนี้ผมเดินผ่าน ร.ร.พาณิชย์ผมเดินผ่านมหาวิทยาลัยผมเดินผ่าน ร.ร.มัธยมและเดินผ่านสยามสแควร์...
นวย 11/04/2003 22:23 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ