0277
31/3/46 .. งานสัปดาห์(กว่า)หนังสือ …
แสดงทั้งหมด

1/4/46 .. รูปบรรยากาศในจุฬาฯ [๕]ตอบ: 0, อ่าน: 1466

ผมไปเดินถ่ายรูปทั่วๆ จุฬาฯ มาเป็นที่ระลึกฮะ
เส้นทางเดินของผมเป็นดังนี้ครับ..

trip 1 : จากอังรีดูนังต์ถึงพญาไท
1-12 รัฐศาสตร์
13-17 ตึกเปรม
18-23 เศรษฐศาสตร์
24-36 บัญชี
37-44 วิทยาศาสตร์ตึกใหม่
45-54 ตึกจุล-ศาลาพระเกี้ยว
55-59 สระว่ายน้ำ-หอประวัติ
60-75 วิทยาศาสตร์ตึกเก่า
76-82 สระน้ำ-พระรูป
83-89 ถาปัด-ศิลปกรรม
90-104 อักษร
105-109 หอประชุมใหญ่
110-145 วิศวะ
146-180 วิศวะ

trip 2 : ฝั่งสยามสแควร์
181-189 เภสัช
190-206 สัตวแพทย์
207-214 ทันตะ
215 เลาะรั้วอังรีฯ

trip 3 : จากสามย่านถึงมาบุญครอง
216-223 นิติ
224-228 นิเทศ
229-239 ครุศาสตร์
240-248 สทป.-หอกลาง
249-257 ศูนย์กีฬาฯ-ธรรมสถาน
258-269 หอกลาง-สทป. อีกที
270-282 เรือนรับรอง
283-295 หอพัก-นิเวศ-เรือนไทย-ศศินทร์
296-300 เลาะรั้วพญาไท-หอศิลป์146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

นวย 01/04/2003 13:45 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ