0275
29/3/46 .. ลาแล้วลานเกียร์
แสดงทั้งหมด

30/3/46 .. รูปบรรยากาศในจุฬาฯ [๔]ตอบ: 0, อ่าน: 1200

ผมไปเดินถ่ายรูปทั่วๆ จุฬาฯ มาเป็นที่ระลึกฮะ
วันนี้ก็เป็นคิวของสถานที่ในคณะวิศวะพอดี
เส้นทางเดินของผมเป็นดังนี้ครับ..

trip 1 : จากอังรีดูนังต์ถึงพญาไท
1-12 รัฐศาสตร์
13-17 ตึกเปรม
18-23 เศรษฐศาสตร์
24-36 บัญชี
37-44 วิทยาศาสตร์ตึกใหม่
45-54 ตึกจุล-ศาลาพระเกี้ยว
55-59 สระว่ายน้ำ-หอประวัติ
60-75 วิทยาศาสตร์ตึกเก่า
76-82 สระน้ำ-พระรูป
83-89 ถาปัด-ศิลปกรรม
90-104 อักษร
105-109 หอประชุมใหญ่
110-145 วิศวะ
146-180 วิศวะ

trip 2 : ฝั่งสยามสแควร์
181-189 เภสัช
190-206 สัตวแพทย์
207-214 ทันตะ
215 เลาะรั้วอังรีฯ

trip 3 : จากสามย่านถึงมาบุญครอง
216-223 นิติ
224-228 นิเทศ
229-239 ครุศาสตร์
240-248 สทป.-หอกลาง
249-257 ศูนย์กีฬาฯ-ธรรมสถาน
258-269 หอกลาง-สทป. อีกที
270-282 เรือนรับรอง
283-295 หอพัก-นิเวศ-เรือนไทย-ศศินทร์
296-300 เลาะรั้วพญาไท-หอศิลป์110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

นวย 30/03/2003 10:48 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ