0271
25/3/46 .. ความมึนในตัวเลข
แสดงทั้งหมด

26/3/46 .. รูปบรรยากาศในจุฬาฯ [๒]ตอบ: 0, อ่าน: 1923

ผมไปเดินถ่ายรูปทั่วๆ จุฬาฯ มาเป็นที่ระลึกฮะ
เส้นทางเดินของผมเป็นดังนี้ครับ..

trip 1 : จากอังรีดูนังต์ถึงพญาไท
1-12 รัฐศาสตร์
13-17 ตึกเปรม
18-23 เศรษฐศาสตร์
24-36 บัญชี
37-44 วิทยาศาสตร์ตึกใหม่
45-54 ตึกจุล-ศาลาพระเกี้ยว
55-59 สระว่ายน้ำ-หอประวัติ
60-75 วิทยาศาสตร์ตึกเก่า

76-82 สระน้ำ-พระรูป
83-89 ถาปัด-ศิลปกรรม
90-104 อักษร
105-109 หอประชุมใหญ่
110-180 วิศวะ

trip 2 : ฝั่งสยามสแควร์
181-189 เภสัช
190-206 สัตวแพทย์
207-214 ทันตะ
215 เลาะรั้วอังรีฯ

trip 3 : จากสามย่านถึงมาบุญครอง
216-223 นิติ
224-228 นิเทศ
229-239 ครุศาสตร์
240-248 สทป.-หอกลาง
249-257 ศูนย์กีฬาฯ-ธรรมสถาน
258-269 หอกลาง-สทป. อีกที
270-282 เรือนรับรอง
283-295 หอพัก-นิเวศ-เรือนไทย-ศศินทร์
296-300 เลาะรั้วพญาไท-หอศิลป์


037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

นวย 25/03/2003 22:08 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ