0269
23/3/46 .. ขายตรงอีกที (ตอนสาม)
แสดงทั้งหมด

24/3/46 .. รูปบรรยากาศในจุฬาฯ [๑]ตอบ: 0, อ่าน: 1293

ผมไปเดินถ่ายรูปทั่วๆ จุฬาฯ มาเป็นที่ระลึกฮะ
ใช้เวลาไป 2 วันเต็มๆ ถ่ายมาสมใจอยากเลย..
มีทั้งหมด 300 รูป ทยอยลงวันละประมาณ 30 รูปละกัน
เส้นทางเดินของผมเป็นดังนี้ครับ..

trip 1 : จากอังรีดูนังต์ถึงพญาไท
1-12 รัฐศาสตร์
13-17 ตึกเปรม
18-23 เศรษฐศาสตร์
24-36 บัญชี

37-44 วิทยาศาสตร์ตึกใหม่
45-54 ตึกจุล-ศาลาพระเกี้ยว
55-59 สระว่ายน้ำ-หอประวัติ
60-75 วิทยาศาสตร์ตึกเก่า
76-82 สระน้ำ-พระรูป
83-89 ถาปัด-ศิลปกรรม
90-104 อักษร
105-109 หอประชุมใหญ่
110-180 วิศวะ

trip 2 : ฝั่งสยามสแควร์
181-189 เภสัช
190-206 สัตวแพทย์
207-214 ทันตะ
215 เลาะรั้วอังรีฯ

trip 3 : จากสามย่านถึงมาบุญครอง
216-223 นิติ
224-228 นิเทศ
229-239 ครุศาสตร์
240-248 สทป.-หอกลาง
249-257 ศูนย์กีฬาฯ-ธรรมสถาน
258-269 หอกลาง-สทป. อีกที
270-282 เรือนรับรอง
283-295 หอพัก-นิเวศ-เรือนไทย-ศศินทร์
296-300 เลาะรั้วพญาไท-หอศิลป์

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

นวย 23/03/2003 19:39 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ