0217
5/11/45 .. รวมเล่มไดอะรี่
แสดงทั้งหมด

6/11/45 .. สวัสดีคุณนวย 2ตอบ: 3, อ่าน: 899

เรียน : คุณนวย
เรื่อง : ขอความกรุณางดเขียนบันทึก 3 วัน

เนื่องด้วยทางสมาคมผู้เขียนบันทึกประจำวันแห่งประเทศไทย ได้ใช้อำนาจของทางสมาคมเพื่ออ่านบันทึกของคุณนวยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 เดือนแล้ว ซึ่งที่ประชุมสมาคมฯ เห็นพ้องต้องกันว่า บันทึกของคุณนวยไม่ได้มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกับบันทึกของบุคคลอื่นทั่วไปเลยแม้แต่น้อย คุณนวยไม่อธิบายเรื่องราวในแต่ละวันว่าได้ทำอะไรบ้าง ซึ่งถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างร้ายแรง นอกจากนี้คุณนวยยังมีประวัติได้รับโทษให้งดเขียนมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 วัน แต่คุณนวยยังฝ่าฝืนข้อบังคับอีกเป็นครั้งที่สอง

ดังนั้นทางสมาคมฯ ขอใช้อำนาจตามมาตรา SPF-15 บังคับให้คุณนวยงดเขียนบันทึกจากนี้เป็นเวลา 3 วัน และหากคุณนวยยังรั้นที่จะเขียนบันทึกในลักษณะเดิมต่อไป ทางสมาคมฯ มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อำนาจสั่งปิดบันทึกเล่มนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตาม
ลงชื่อ สมาคมผู้เขียนบันทึกประจำวันแห่งประเทศไทย
นวย 08/11/2002 22:42 
อะไรเนี่ย??
จริงหรอ?? งงแล้ว
_OaT_ 09/11/2002 22:42  [ 1 ] 
ขี้เกียจเขียนแล้วมาเล่นมุขนี้อีกแล้วเหรอ คุ้นๆอ่ะ
ฺBoWLinG 11/11/2002 14:42  [ 2 ] 
SPF-15 ^^
^^ 07/11/2010 05:35  [ 3 ] 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ