0130
16/5/45 .. ฝึกงานวันที่ยี่สิบเก้า (…
แสดงทั้งหมด

17/5/45 .. ฝึกงานวันที่สามสิบ (อาจารย์มา)ตอบ: 0, อ่าน: 1233

นี่เป็นส่วนหนึ่งในสมุดบันทึกครับนวย 20/05/2002 23:15 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ