0117
1/5/45 .. ว่าด้วยเรื่องบายเนียร์ (ส…
แสดงทั้งหมด

2/5/45 .. ฝึกงานวันที่ยี่สิบ (สบายสบาย)ตอบ: 0, อ่าน: 810

ฝึกงานสัปดาห์นี้
สบายๆ ครับ
แต่ไม่มีเวลาเล่าเรื่อง

เข้านอนดีกว่า
พรุ่งนี้ต้องออกไป
เตรียมงานบายเนียร์
ที่ระยองแต่เช้า

ใช่ครับ โดดงานไป
... จุ๊ จุ๊ อย่าบอกใครนะ ..
นวย 11/05/2002 10:48 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ