0102
15/4/45 .. ว่าด้วยเรื่องคิดคำทำเพลง
แสดงทั้งหมด

16/4/45 .. ว่าด้วยเรื่องตลอดมาตอบ: 0, อ่าน: 1003

วันนี้อารมณ์ยังค้างจากเมื่อวาน
ก็เลยนั่งแต่งเพลงครับ


นวย 16/04/2002 22:22 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ