0047
9/2/45 .. สวัสดีอีกไหม
แสดงทั้งหมด

10/2/45 .. สวัสดีไม่มีเรื่อง 2ตอบ: 0, อ่าน: 926

ยังคงไม่มีเรื่องเล่าอยู่ดี : ]

------------------------------------------------------------

เพลงประจำวันนี้ : เพียงครึ่งใจ / ดิ อินโนเซ้นท์------------------------------------------------------------
นวย 10/02/2002 22:04 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ